Sähkötyöt

Sähkötöitä tekevät alan ammattilaiset, jotka ovat kouluttautuneet erilaisiin sähköasennuksiin, sähkölaitteiden korjaamiseen ja huoltotöihin. Sähköasentaja tuntee sähkön mahdolliset vaarat ja sen käsittelyyn liittyvät piirteet ja on oikeutettu tekemään töitä sähkön parissa. Sähkötöiden toteuttaminen on luvallista vain siihen erikoistuneille ihmisille ja niihin liittyy monia sääntöjä Suomessa. Sähkötyöt sisältävät erilaisten sähkölaitteiden asennuksia ja huoltamista. Sähköasentajat voivat toimia yrityksessä, urakointiliikkeessä tai esimerkiksi sähkön tuotannon parissa.
Sähkötöihin kuuluu lähes kaikki asennukset ja huollot, jotka ovat jollain tavalla sähkön kanssa tekemisissä. Näitä ovat esimerkiksi valaisimien ja sähköjohtojen sekä muuntajien asennukset. Sähköasentajat huoltavat ja asentavat myös sähkölaitteita ja kodinkoneita, tekevät saneerauksia eli uudistavat kiinteistöjen koko sähköjärjestelmän sähköjohdoista pistorasioihin. Työurakoita on suurista pienempiin ja sähköasennuksiin kuuluu myös koko sähkökeskuksen asentaminen. Sähköasentajat voivat tehdä kiinteistöjen sähköjärjestelmien tarkastuksia ja tarvittaessa uusia sähköjohtoja ja muuntajia, niiden ollessa esimerkiksi liian vanhanaikaisia ja tämän takia turvallisuusvaarana kiinteistölle. Etenkin vanhojen sähkölaitteiden käyttö tai väärin asennetut sähköjohdot ovat paloturvallisuusvaarana kiinteistöissä. Sähköasentajat noudattavat lain määräämiä säädöksiä sähkötöissään ja pyrkivät aina asiakkaan turvallisuuteen sekä asennusten toimivuuteen. He voivat tehdä myös tarkistuksia ja arvioita sähkökulutuksen määrästä ja asentaa uudenaikaisempia ja energiatehokkaampia vaihtoehtoja sekä tarjota muita palveluita. Sähkötöitä ovat myös kaapelointi ja antennien asennus. Sähkömies Sähköasentajat tekevät sähkölaitteiden sekä sähkökeskusten lämpökuvauksia. Niiden avulla voidaan havaita mahdolliset lämpövuodot ja niistä aiheutuvat mahdolliset vaarat, kuten palo- ja vikakohdat. Myös valokuitutyöt sekä tietoliikenneverkon asennukset ovat osa sähköasentajien työtä.
Sähkötöitä suoritetaan kotitalouksille, yrityksille, tehtaille, rakennusmaille ja suuremmille kiinteistöille. Sähköasentajat auttavat sähkövikojen ja esimerkiksi äkillisten sähkökatkosten kanssa. Osa sähköasennusyrityksistä myy myös tukusta tulleita sähkötöihin kuuluvia työkaluja ja tarvikkeita. On tarkkaan laissa määriteltyä, mitä sähkötöitä ja -asennuksia kuka tahansa saa toteuttaa. Kyseisistä jokaiselle luvallisista töistä on tehty määrittelyt ihmisten turvallisuuden vuoksi.